Контакты
E-Mail
Телефон 044-452-77-43
Веб сайт http://kgsm1.kiev.ua/
Веб сайт ru-ru.facebook.com/KGSM1KIEV/
Facebook Facebook

_________________________________________

перемога

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ
(районного) туру олімпіад з природничих дисциплін у 2017-2018 н.р.

ГЕОГРАФІЯ

8Б клас   Денисенко Андрій - ІІ місце
8Б клас   Каюк Ярослав - І  місце
8Б клас  Позниш Ельдар - ІІ місце
9А клас  Михайлова Юлія - ІІІ місце
10А клас Козорог Катерина - ІІ місце
10А клас Петренкр Захар - ІІ місце

БІОЛОГІЯ

10А клас Кірейцева Ярослава - ІІ місце
11В клас Балука Анастасія - ІІІ місце

ХІМІЯ

9Г клас Дубініна Ольга - ІІІ місце
11В клас Карась Артем - ІІІ місце

__________________________________________


7 грудня 2017 року
в Київській гімназії східних мов №1 стартував
Перший Київський Фестиваль Партнерства
«Освітній Хакатон-2017»,
метою якого є забезпечення взаємодії та співпраці між учителем,
учнем і батьками, об’єднаних спільними цілями.

хакатон

хакато17

17хакатон

ДОРОГІ ДРУЗІ!


Вітаємо Вас на сторінці методичної кафедри учителів

предметів природничих дисциплін

КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1!                                                                                        Найперше, що має зробити вчитель, -

                                                                                           це розвинути в учня дух допитливості.

                                                                                                                                    Д.Менделєєв


prsroda

КУРС НА НОВУ ОСВІТУ!


 Педагогічний колектив Київської гімназії східних мов №1 впевнено крокує шляхом

Нової Української Школи.
Реформи освіти, які зараз обговорюють у суспільстві, стосується усіх верств населення,

перш за все учнів, педагогів та батьків. 
Новий Закон України «Про освіту», який сьогодні ретельно вивчається вчителями навчального закладу, став основним джерелом - підручником педагогів,

діяльність яких керується цим законом. 

Обов`язкове виконання Закону України «Про освіту» та обраний курс на реформи Нової Школи кожним вчителем підніме рівень української освіти на вищу світову сходинку.


ВЧИТИСЯ НІКОЛИ НЕ ПІЗНО!


Випускник школи і ключові компетентності

нуш


    Основні завдання МО на 2017-2018 навчальний рік

згідно Концепції "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА" •  Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.
 •  Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом впровадження ІКТ.
 •  Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
 •  Поглиблювати знання з навчальних дисциплін, як учнів так і вчителям працювати над питаннями самоосвіти.
 •  Продовжити систему проведення відкритих уроків.
 •  Працювати над поповненням навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-довідкового забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу.
 •  Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.
 •  Працювати над розробками навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створенню банку даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

 1. 1     Ознайомлення з кращим педагогічним досвідом роботи творчих вчителів, педагогів-психологів:


 •   теоретичне вивчення;
 •   взаємовідвідування уроків вчителями методичної кафедри; ознайомлення з елементами кращого досвіду вчителів біології, хімії, географії   нашої гімназії, навчальних закладів району та міста;
 •   узагальнення та росповсюдження в практиці роботи передового досвіду вчителів МК;
 •   ознайомлення з елементами досвіду інших вчителів математики та природничих дисциплін, надрукованих у журналах «Біологія  в школі», «Хімія  в школі», «Сучасна школа», в періодичних педагогічних виданнях;
 •   впровадження інноваційних форм, методів і засобів технології навчання і виховання сучасної школи; ознайомлення з новими педагогічними технологіями зарубіжних країн (зокрема країн Сходу);
 •   надання допомоги вчителям МК у модернізації змісту освіти та його реалізація;
 •   проведення теоретичних семінарів, семінарів-практикумів з метою забезпечення науково-теоретичного рівня викладання біології, географії, хімії. 1. 2      Покращення роботи з обдарованими дітьми:


 •   організація та проведення шкільних олімпіад з біології, географії, хімії; підготовка дітей до районних та міських олімпіад;
 •   введеня факультативних курсів для учнів 10-11 класів;
 •   підбір природничої  літератури з біології, хімії, географії, рекомендованої обдаровним і здібним учням (учням творчого рівня діяльності), знайомство із зовнішним сертифікаційним тестуванням (Олімпіадні збірники, «Хімічні  задачі», «Біологічна  скринька», «Цікава географіяі», «У світі хімії», Збірник цікавих і нестартних задач, тощо). 1. 3     З метою посилення інтересу до предмету:


 •  проведення тижня біології, хімії, географії  (квітень 2018 р.);
 •  в 5-9 класах проводити природничі  хвилинки , вікторини, квести, конкурси;
 •  провести в 10-11 класах хімічну  конференцію «Розв’язування рівнянь, хімічних задач з органічної хімії ».


ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

1.       Ознайомлення з кращим педагогічним досвідом роботи творчих вчителів, педагогів-психологів:

ü  теоретичне вивчення;

ü  взаємовідвідування уроків вчителями методичної кафедри; ознайомлення з елементами кращого досвіду вчителів біології, хімії, географії   нашої гімназії, навчальних закладів району та міста;

ü  узагальнення та росповсюдження в практиці роботи передового досвіду вчителів МК;

ü  ознайомлення з елементами досвіду інших вчителів математики та природничих дисциплін, надрукованих у журналах «Біологія  в школі», «Хімія  в школі», «Сучасна школа», в періодичних педагогічних виданнях;

ü  впровадження інноваційних форм, методів і засобів технології навчання і виховання сучасної школи; ознайомлення з новими педагогічними технологіями зарубіжних країн (зокрема країн Сходу);

ü  надання допомоги вчителям МК у модернізації змісту освіти та його реалізація;

ü  проведення теоретичних семінарів, семінарів-практикумів з метою забезпечення науково-теоретичного рівня викладання біології, географії, хімії.

 

2.       Покращення роботи з обдарованими дітьми:

ü  організація та проведення шкільних олімпіад з біології, географії, хімії; підготовка дітей до районних та міських олімпіад;

ü  введеня факультативних курсів для учнів 10-11 класів;

ü  підбір природничої  літератури з біології, хімії, географії, рекомендованої обдаровним і здібним учням (учням творчого рівня діяльності), знайомство із зовнішним сертифікаційним тестуванням (Олімпіадні збірники, «Хімічні  задачі», «Біологічна  скринька», «Цікава географіяі», «У світі хімії», Збірник цікавих і нестартних задач, тощо).

 

3.     З метою посилення інтересу до предмету:

ü проведення тижня біології, хімії, географії  (18.04.2016 р. -22.04.2016 р.);

ü в 5-6 класах проводити природничі  хвилинки (1 раз на місяць);

ü провести в 10-11 класах хімічну  конференцію «Розв’язування рівнянь, хімічних задач з органічної хімії ».

 

4.                     Використання сучасних педагогічних технологій, активних і інтерактивних технік, спрямованих на формування комплексу компетенцій:

ü     Намагатися забезпечити роботу членів МК з використанням ІКТ на уроках;

ü     Розпочати роботу над новою науково-дослідницькою темою «Природнична освіта в педагогічній системі розвитку культурно-мовних та морально-громадських цінностей учнів»;

ü     Практичного впровадження технологій продуктивного навчання;

ü     Системного моніторингу освітнього рівня учнів;

ü     Проводити методичну практику, які розширюють знання і практичний досвід вчителів по впровадженню ІКТ;

ü     Створення атмосфери пошук,самовдосконалення, роботи в єдиному інфомаційному просторі;

ü     Продовжити роботу над темою МК «Творчий підхід до вивчення природничих  наук як основа інноваційної особистості»;

ü     Підвищення фахової майстерності вчителів з біології,хімії, географії  накопичення досвіду роботи педагогів-новаторів, педагогів-психологів і власного досвіду;

ü     Підвищення ефективності уроку через різнорівневу і профільну диференціацію навчально-виховного процесу модульну психологію навчання та впровадження ІКТ в навчальному процесі;

ü      Широке використання шкільних лекцій, семінарів, практичних занять як засобів залучення учнів до вдосконалення, самовираження та самоконтролю;

ü      Забезпечити розвиток природних здібностей особистості з біології,хімії, географі  задовольнити індивідуальний запит дітей, батьків у диференційованому навчанні;

ü      Забезпечити духовно-моральний розвиток учнів (формування наукового світогляду, здорового способу життя; розвиток позитивних рис особоистості тощо);

ü      Модернізація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на основі використання моніторингових дослідженнь з гуманістичної та фасилітативної підготовки;

ü      Посилення технологізації навчання на уроках біології, географії, хімії  в умовах орієнтованих педагогічних тем, основою яких складають інтеграції змісту освіти.

 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua