Одинадцята Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – країни Сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості» в Київській гімназії східних мов № 1.
Одинадцята Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – країни Сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості» в Київській гімназії східних мов № 1.

РОБОТА ПО СЕКЦІЯМ

Секція 2
Розвиток морально-громадянських цінностей особистості: досвід, перспективи розвитку педагогічних систем

Наукові керівники:
Кизенко Василь Іванович - провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Савченко Михайло Пилипович - заступник директора з навчально-методичної роботи, вчитель історії, курсу «Людина і світ» Київської гімназії східних мов №1, заслужений вчитель України, Посол Миру.

Тема виступу "Розвиток національної свідомості учнів на уроках географії (європейський контекст)"Создан 04 янв 2018МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua